Π. Π. Γερμανού 28, Θεσσαλονίκη

2310 234 565

info@gkotsikas.gr

Δευτέρα - Παρασκευή:
11:00 - 14:00
17:30 - 21:00

Επικοινωνία